ZAPRASZAMY

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z małymi dziećmi, osób pracujących w żłobach, wychowawców

Szkolenie prowadzone jest w trybie intensywnym, w całości praktyczne

Szkolenie skierowane jest również do osób, które niekoniecznie pracują metodą Montessori, a są nią zainteresowane i ciekawe.

 

NASZ CEL SZKOLENIA

Podstawowe cele i założenia pedagogii Marii Montessori

Zasady pracy z materiałem Montessori

Rola nauczyciela w metodzie

Trzystopniowa lekcja nazw

Prezentacja wybranego materiału Montessori

Chodzenie po elipsie

Urodzinowe słoneczko

 

KAŻDY Z WAS …

Zdobędzie praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori

Dowie się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori

Nauczy się odpowiednio wybierać materiał, przygotowywać miejsce pracy i przeprowadzać trzystopniową lekcję nazw

Nauczy się tworzyć własne pomoce dydaktyczne

Weźmie udział w lekcji ciszy i milczeniu

Pozna nowy sposób obchodzenia urodzinek w swojej grupie dziecięcej

Nauczy się przeprowadzać kalendarz czterech pór roku

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie w tematykę pedagogiki Marii Montessori

Prezentacja wybranych materiałów

Lekcja ciszy i milczenia

Chodzenie po elipsie

Urodzinowe Słoneczko

Kalendarz czterech pór roku

Praca własna na materiale Montessori

 

PO SZKOLENIU OTRZYMASZ

Certyfikat z Wyobraźnią

Skrypt szkoleniowy

Dostęp do muzycznej platformy

 

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

 

CENA SZKOLENIA

*zawsze do indywidualnego uzgodnienia z placówką

 

 

Podstawy Montessori

ODKRYĆ KAŻDE Z DZIECI

WPROWADZENIE W ŚWIAT PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved

WSPIERAJĄ NAS!

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved